02-042-9917 [email protected]

บริการของเรา

บริการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานที่ราชการเป็นต้น เป็นต้นโดยงานบริการมีดังนี้

บริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

บริการทำความสะอาด
(แม่บ้าน)

บริการ
คนสวน

ทำไมต้องเลือกเรา

 • บริษัทฯ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการรักษาความปลอดภัย
 • บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินเป็นที่ไว้วางใจได้ ในกรณีที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายและการจ่ายผลตอบแทน ตลอดจนค่าสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
 • มีอาคารที่ทำการถาวรและทันสมัย ติดตั้งด้วยอุปกรณ์สำนักงานและการสื่อสาร
 • บริษัทฯ ให้บริการเฉพาะธุรกิจงานบริการรักษาความปลอดภัย จึงสามารถมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ พร้อมทั้งทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพISO 9001:2015 ทั้งระบบและสามารถตรวจสอบได้ทุกระบบ
 • บริษัทฯ มีทีมงานที่ไม่เคยหยุด จึงวางใจได้ว่าท่านจะมีเราเป็นเพื่อนยามฉุกเฉิน ตลอด24 ชั่วโมง
 • บริษัทฯคิดและพัฒนางานด้านรักษาความปลอดภัยแทนท่านตลอดเวลา
 • บริษัทฯเป็นองค์กรที่โปร่งใสและดำเนินการทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นสถานประกอบการชั้นนำมากกว่า100 แห่ง
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกคำร้องเรียนของท่าน และทุกปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันที

บริการหลังการขาย

 1. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 2. บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากกว่านั้นกรณีมีเหตุไม่ปกติ

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ เข้าตรวจตราพนักงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ

อุปกรณ์มาตรฐาน

จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ซึ่งอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานหรืออุปกรณ์ประจำกายของพนักงาน รปภ. พร้อมอุปกรณ์ SECURITY SOLUTION รวมถึงอุปกรณ์ประจำหน่วยงานต่างๆ ที่ทันสมัย

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา